Cảm biến vị trí GHV0900MD601A0 Temposonics Việt Nam

Dòng G GH

Kiểu thanh dùng trong xi lanh

  • Độ lặp lại nhỏ hơn 0,001% FS
  • Khả năng tương thích ngược để lắp thêm các mô hình cảm biến cũ
  • Đầu ra: Analog, Bắt đầu/Dừng

List code sản phẩm

Code: RH5MA0750M01D701S1011G1 
Temposonics® R-Series
Temposonics Vietnam, MTS Vietnam, đại lý Temposonics
Code: GHV0900MD601A0
Temposonics® G-Series
Temposonics Vietnam, MTS Vietnam, đại lý Temposonics
Code: RH5MA0650M01R051A100
Temposonics® R-Series
Temposonics Vietnam, MTS Vietnam, đại lý Temposonics
Code: RH5MA0080M01P051S1012G1
Temposonics® R-Series
Temposonics Vietnam, MTS Vietnam, đại lý Temposonics
Code: GHM0670MD601A0 
Temposonics® G-Series
Temposonics Vietnam, MTS Vietnam, đại lý Temposonics
Code: RH5SA3420M01H101S101AB6  
Temposonics® R-Series
Temposonics Vietnam, MTS Vietnam, đại lý Temposonics
Code: 253620
Magnet
Temposonics Vietnam, MTS Vietnam, đại lý Temposonics
Code: 201542-2
Magnet
Temposonics Vietnam, MTS Vietnam, đại lý Temposonics