Công tắc GFS-80U-NPIKG Greystone 

Chứa màng ngăn, núm hiệu chỉnh và công tắc SPDT tác động nhanh.
2 kết nối chấp nhận ống OD 6,35mm (0,25).
Vỏ bọc bảo vệ khỏi sự tiếp xúc ngẫu nhiên.
Sẽ chấp nhận kết nối ống dẫn 12,7 mm (0,5 inch) hoặc kết nối M20.

 

Bộ vỏ công tắc chênh lệch áp suất có chứa một màng ngăn, công tắc SPDT tác động nhanh và núm điều chỉnh phạm vi với các mức tăng dần. Các kết nối mẫu nằm ở bên cạnh chấp nhận ống OD 6,35mm (0,25”). Có nhiều phạm vi áp suất tùy chọn khác nhau và có sẵn 2 ống thu và 2 m (6,56') ống PVC. Vỏ bọc bảo vệ khỏi sự tiếp xúc vô tình với các vít đầu cực của công tắc trực tiếp và núm điều chỉnh điểm đặt có chỉ báo.