Công tắc tiệm cận- BES 516-300-S166-03- Balluff

BES017T- BES 516-300-S166-03 Công tắc tiệm cận Balluff

  • Các tính năng chính:
Kích thước:                                           40x8x8mm
Phạm vi:                                               1,5 mm
Chuyển đổi đầu ra:                               PNP Thường mở (NO)
Chuyển đổi thường xuyên:                   5000 Hz
Bề mặt cảm biến vật liệu:                     PBT
Điện áp hoạt động:                               Ub10...30 VDC
Nhiệt độ môi trường xung quanh:        -25...70°C
  • List code sản phẩm:
STT   Code Hãng 
1 BES017T BES 516-300-S166-03 Balluff
2 BHS003J BES 516-300-S295/1.025"-S4 Balluff
3 BHS0044 BES 516-300-S295/2.875"-S4 Balluff
4 BES01E8 BES 516-327-BO-C-PU-15 Balluff
5 BES03TL BES M08MI-PSC20B-BP10 Balluff
6 BGL0001 BGL 10A-001-S49 Balluff
7 BUS003F BUS M30M1-XC-20/130-S92K Balluff
8 BCC02MJ BCC M323-0000-10-004-PX0334-050 Balluff
9 BAM00A5 BES 08,0-KB-3 Balluff
10 BES02H7 BES 516-114-SA1-05 Balluff
11 BES02RJ BES 516-300-S135-D-PU-10 Balluff
12 BHS001L BES 516-300-S135-S4-D Balluff
13 BHS003H BES 516-300-S295/0.912"-S4 Balluff
14 BHS003L BES 516-300-S295/1.225"-S4 Balluff
15 BES00JJ BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,3 Balluff
16 BES00K9 BES 516-3017-G-E4-C-S49-00,3 Balluff
17 BES00KR BES 516-3021-G-E4-C-PU-02 Balluff
18 BES00PK BES 516-325-E5-C-S4 Balluff
19 BES01CW BES 516-326-S4-C Balluff
20 BES01H6 BES 516-356-S4-C Balluff
21 BES03P4 BES G06EH-PSC20B-S49G Balluff
22 BES03P6 BES M08MI-POC15B-S49G Balluff
23 BES003P BES M08MI-PSC20B-S49G Balluff
24 BES01PY BES M12MD-PSC80F-S04G Balluff
25 BES005F BES M12MI-POC20B-S04G Balluff