IUT-F190-B40-2V1D-FR2-02 P+F Vietnam

Thiết bị đọc/ghi RFID IUT-F190-B40-2V1D-FR2-02

  • Thiết bị đọc/ghi UHF RFID nhỏ gọn, hiệu suất cao dành cho phạm vi phát hiện trung bình
  • Vỏ chắc chắn cho môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Phân cực ăng-ten có thể chuyển đổi và đọc nhiều thẻ
  • Chỉ báo trạng thái LED hiển thị rõ ràng
  • Bộ chuyển mạch 2 cổng tích hợp cho phép cấu trúc liên kết đường dây hoặc vòng
  • Vận hành và cấu hình đơn giản thông qua máy chủ web tích hợp
  • Máy chủ OPC UA và Thông số kỹ thuật đồng hành AutoID cho phép giao tiếp được tiêu chuẩn hóa
  • Dễ dàng tích hợp vào hệ thống CNTT thông qua API REST