Countersink Gauge CSG-200S CanNeed

Ứng dụng CSG-200S CanNeed

“Máy đo mũi khoan CanNeed-CSG-200 (kỹ thuật số)” là máy đo kỹ thuật số để đo
các thông số độ sâu mũi khoan (độ sâu của hạt của lon). 

Thuận lợi

Máy đo có thể được kết nối với máy tính hoặc hệ thống SPC thông qua bộ chuyển đổi và cáp để tránh
việc ghi thủ công và lỗi cá nhân. 

Máy đo cũng có thể kết hợp với Canneed Seam Monitors và nhập dữ liệu đo vào Máy tính.

Thông số kỹ thuật

Độ phân giải : 0,01 mm
Phạm vi đo : 0-10 mm (phạm vi khác theo yêu cầu)
Nguồn điện : Pin, SR-44, khoảng 5.000 h