Máy đo độ dày STG-200-d CanNeed

Sau khi cắt cấu trúc đường may đôi, độ dày đường may đo trên màn hình đường may không chính xác, do đó, độ dày đường may cần phải được đo trước khi cắt cấu trúc đường may đôi.

“Máy đo độ dày đường may CanNeed-STG-200-d (Kỹ thuật số)” được sử dụng để đo độ dày đường may của lon. Với bù góc đo. Điểm đo trung tâm có thể được điều chỉnh.

Lon có thể được tự động định vị ở trung tâm một cách dễ dàng trong quá trình đo. Với chỉ báo kỹ thuật số độ phân giải Mitutoyo 0,01mm.

Thiết kế đáng tin cậy, áp suất đo không thay đổi và góc đo cho phép người vận hành thiếu kinh nghiệm cũng có thể thực hiện phép đo một cách chính xác. Tự động căn chỉnh tâm thân lon, áp dụng cho các loại lon khác nhau.

Các máy đo có thể được kết nối với máy tính hoặc hệ thống SPC thông qua bộ chuyển đổi và cáp để tránh việc ghi lại thủ công và lỗi cá nhân.

Máy đo cũng có thể kết hợp với Canneed Seam Monitors và nhập dữ liệu đo vào máy tính.