FTL41-BBA8ABAAA3BJI1VCJ+Z1 E+H Việt Nam

Công tắc báo mức điểm có ống nối dài dùng cho mọi loại chất lỏng.

  • Kết nối quy trình: Ren, mặt bích và kết nối quy trình vệ sinh (Tri-Clamp)

  • Nhiệt độ: -40 đến +150°C (-40 đến +302°F)

  • Áp suất: -1 đến +40bar (-14,5 đến +580psi)

  • Vật liệu cảm biến: 316L

  • Chứng chỉ chống cháy nổ quốc tế WHG