Máy phân tích nguyên tố EMA 502 CHNS-O

VELP Scientifica

Máy phân tích nguyên tố EMA 502 CHNS-O là giải pháp chính xác và đáng tin cậy để xác định cacbon, hydro, nitơ, lưu huỳnh và oxy trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau như dược phẩm và khoa học đời sống, hóa học hữu cơ, hóa dầu và năng lượng, môi trường, nông học, thực phẩm & cho ăn.

Phân tích EMA 502 CHNS-O bằng Máy phân tích nguyên tố EMA 502 giúp xác định cấu trúc của một hợp chất chưa biết , cũng như đánh giá cấu trúc và độ tinh khiết của hợp chất tổng hợp được. 

Tính linh hoạt và năng suất với sự thoải mái khi vận hành độc quyền

Hoạt động theo các phương pháp tham chiếu chính thức, EMA 502 thực hiện xác định CHNS cũng như xác định Oxy chỉ trong vài phút mà không yêu cầu bất kỳ tiện ích bổ sung hoặc mô-đun bên ngoài bổ sung nào.

EMA 502  là  máy phân tích an toàn  , không yêu cầu hóa chất mạnh hoặc các bước phân tích tốn thời gian.

Xử lý tới 117 mẫu cùng một lúc, EMA 502 cực kỳ hiệu quả và đảm bảo năng suất mẫu cao nhất nhờ bộ lấy mẫu tự động điện tử và kết nối cân vi lượng với PC để truyền dữ liệu cân trực tiếp.