Máy phân tích sợi FIWE VELP Scientifica

Máy phân tích sợi FIWE VELP Scientifica sử dụng thuốc thử được làm nóng trước để phân tích sợi theo Weende, Van Soest và các phương pháp chính thức khác

Chất xơ thô, chất tẩy rửa trung tính và axit

FIWE 3 và FIWE 6 là các máy phân tích chất xơ phù hợp để chiết xuất chất xơ thô, thường được gọi là cặn khó tiêu. Phân tích nhanh, kết quả đáng tin cậy và độ tái lập cao là một số lợi ích phù hợp nhất của các thiết bị này, lý tưởng cho các ứng dụng sau:

phương pháp Weende , quy trình phân tích lâu đời nhất vẫn được sử dụng cho đến ngày nay, trong đó nồng độ sợi được đo như sợi thô ( CF)

Chất xơ tẩy rửa trung tính (NDF), một phương pháp được phát triển bởi Van Soest, hiện là thước đo phổ biến nhất của chất xơ được sử dụng để phân tích thức ăn chăn nuôi 

Chất xơ tẩy rửa axit (ADF), một phần của chất xơ thực vật và bao gồm cellulose, lignin và lượng xylan khác nhau.

- Xác định chất tẩy axit Lignin (ADL) và kỹ thuật Wijkstrom, một cải tiến của phương pháp Weende