KC125S7-T-M4-AS3R Nitto Seike

Tính năng:

Độ bền và ổn định tuyệt vời nhờ các vật liệu đặc biệt được sử dụng cho vòng bi chính

Cũng có thể sử dụng cho chất lỏng chứa nhiều tạp chất và chất lỏng có kích thước lơn biến động về áp suất hoặc tốc độ dòng chảy. Có thể được gắn ở bất kỳ vị trí nào trên đường ống, chẳng hạn như dọc, ngang và các vị trí nghiêng