RH25CFF  Nitto Seiko Viet Nam

Đồng hồ đo lưu lương

Thông số kỹ thuật

Phạm vi lưu lượng: 80 - 600 L/H (ĐỘ CHÍNH XÁC: +-0,5%)
Chất lỏng: DẦU NHIÊN LIỆU (@25mPa.s)
Nhiệt độ tối đa : 100 ĐỘ C
Kết nối: 25A JIS 10K FF FLANGE (ÁP LỰC TỐI ĐA: 1.0MPa)
Đầu ra: XUNG CHUYỂN ĐỔI DA (5mL/P @600L/Hr TOÀN QUY MÔ)

 

List code sản phẩm khác:

100% Japan/ Germany Origin

Nitto Seiko  Vietnam

Model: FCB450.A1.A1.080R0.J1.A1.C.3.Y0.Y0.Y / FCT450.A1.R5.G0.C-DRM    
CORIOLIS MASS FLOW METER

100% Japan/ Germany Origin

Nitto Seiko  Vietnam

Model: FCB450.A1.A1.025R0.J2.A1.C.3.Y0.Y0.Y / FCT450.A1.R5.G0.C-DRM     
CORIOLIS MASS FLOW METER

100% Japan/ Germany Origin

Nitto Seiko  Vietnam

Model: FCB450.A1.A1.050R0.J1.A1.C.3.Y0.Y0.Y / FCT450.A1.R5.G0.C-DRM   
CORIOLIS MASS FLOW METER

100% Japan Origin

Nitto Seiko  Vietnam

Model: RA25CDD     
FLOW METER

100% Japan Origin

Nitto Seiko  Vietnam

Model: RSCN040B0S2123450010R  
FLOW METER

100% Japan Origin

Nitto Seiko  Vietnam

Model: B-F40AF7
FLOW METER

100% Japan Origin

Nitto Seiko  Vietnam

Model: B-F40AFB
FLOW METER

100% Germany
Origin

Nitto Seiko/ ABB  Vietnam

MODEL  FCH450.Y0.Y0.050R0.T3.H2.D.3.D1.D1.A 
Mass Flowmeter

100% Japan
Origin

Nitto Seiko Vietnam

Model: B-FF40BFB-LS2-20  
FLOW METER 

100% Japan
Origin

Nitto Seiko Vietnam

Model: RSA0040B0FF123450010R     
FLOW METER 

100% Japan
Origin

Nitto Seiko Vietnam

Model: SSZ8100A0FF123450010R   
FLOW METER 

100% Japan
Origin

Nitto Seiko Vietnam

Model: SSA0100A0FF123450AS1R
FLOW METER

100% Japan
Origin

Nitto Seiko Vietnam

Model: BR25-2
FLOW METER

100% Japan
Origin

Nitto Seiko Vietnam

Model: RSZ8040B0FF123450010R
FLOW METER

100% Japan Origin

Nitto Seiko Vietnam

Model: RSA0040B0FF123450010R
Flow meter

100% Japan
Origin

Nitto Seiko Vietnam

Model: SSA0080B0DD123450AS1R 
Flow meter

100% Japan
Origin

Nitto Seiko Vietnam

Model: RSA0080B0DD123450020R
Flow meter

100% Japan
Origin

Nitto Seiko Vietnam

Model: KC125S7-T-M4-AS3R
Flow meter

100% Japan
Origin

Nitto Seiko Vietnam

Model: BRF20-2  
Flow meter

100% Japan
Origin

Nitto Seiko Vietnam

Model: MF100-080C48MA08MCAAFMA00
ELECTROMAGNETIC FLOW METER
SPECIFICATIONS
FLUID: WATER (MAX. TEMP.: 120 DEG C)
FLOW RANGE: 18.1 - 181 M3/H
(ACCURACY: +-0.5% @1.0-10 m/s FLWO SPEED)
CONNECTION: 80A ANSI 150# FLANGE (MAX. PRESSURE: 1.0MPa)
INDICATION: LCD DISPLAY
OUTPUT: PULSE, ANALOG OUTPUT
MATERIAL
FLANGE: SUS304 / LINING: NEOPLANE / ELECTRODE: SUS316L / EARTH-RING: SUS304
EXTERNAL POWER: 100-240V AC

100% Japan
Origin

Nitto Seiko Vietnam

Model: FB430.Y0.Y0.050R0.A1.A1.A.1.D1.G0.A
 CORIOLIS MASS FLOW METER

100% Japan
Origin

Nitto Seiko Vietnam

Model: B-FF40BFB-LS2-20
FLOW METER
SPECIFICATIONS (S/NO. 0254588)
FLOW RANGE: 3.0 - 9.0 M3/H  (ACCURACY: +-1.0%)
FLUID:  WATER (@1mPa.s)
MAX. TEMP: 180 DEG C
CONNECTION: 40A JIS 20K FF FLANGE (MAX. PRESSURE: 2.5MPa)
FLOW DIRECTION: RIGHT TO LEFT
INDICATION: POINTER AND 5 DIGITS RESETTABLE
OUTPUT: WITHOUT
MATERIAL
BODY: DUCTILE CAST IRON FCD450
INNER STRUCTURE: STAINLESS STEEL SCS13
FAN WHEEL: C5191P