RSA0050B0FF123450010R Nitto Seiko

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Phạm vi lưu lượng: 1.000 - 24.000 L/H (ĐỘ CHÍNH XÁC: +-0,5%)
Chất lỏng: DẦU (@10mPa.s)
Nhiệt độ tối đa: 80 ĐỘ C
Kết nối: 50A JIS 10K RF FLANGE (ÁP LỰC TỐI ĐA: 1.0MPa)
Hướng dòng: Phải sang trái
Vật liệu
'Thân máy và buồng đo: FC200 / ROTOR: AC