Cảm biến độ dẫn điện CLD18-BTDK E+H  Việt Nam

Thông số kỹ thuật tổng quan

 • Phạm vi đo lường

  200 µS/cm đến 1000 mS/cm
  Hằng số tế bào k: 11,0 1/cm

   

  Nhiệt độ quá trình

  -10 °C đến 110 °C (14 °F đến 230 °F)
  Tiệt trùng: tối đa 130 °C ở áp suất 6 bar trong tối đa 60 phút
  (Tối đa 266 °F ở áp suất 87 psi trong tối đa 60 phút)

   

  Áp suất quá trình

  Áp suất 13 bar ở nhiệt độ lên đến 50 °C (188,5 psi ở nhiệt độ lên đến 122 °F)
  Áp suất 7,75 bar ở nhiệt độ 110 °C (112 psi ở nhiệt độ 230 °F)
  Áp suất 6,0 bar ở nhiệt độ 130 °C trong tối đa 60 phút
  (87 psi ở nhiệt độ 266 °F trong tối đa 60 phút)