MGBS-P-L1HE-AP-U-L-SA-161559  Euchner

  • Mô-đun khóa với mô-đun tay cầm
  • thích hợp cho cửa có bản lề bên trái
  • Giám sát ngắn mạch
  • 2 đầu ra an toàn (đầu ra bán dẫn)
  • Lên đến loại 4 / PL e theo EN ISO 13849-1
  • Với đầu nối M12
  • bảng mã Unicode
  • Đầu ra giám sát vị trí cửa
  • bao gồm nhả thoát hiểm và tay nắm cửa bên trong

Phân công trình kết nối

Đầu nối phích cắm (xem mặt kết nối) Ghim chỉ định Chức năng Màu dây dẫn cáp kết nối

 

 

1 IMP Điện áp hoạt động điện từ, 24 V DC WH
2 UB Điện áp hoạt động điện tử, 24 V DC BN
3 FO1A Đầu ra an toàn, kênh A GN
4 FO1B Đầu ra an toàn, kênh B
5 ôi Đầu ra giám sát chẩn đoán GY
6 OD Đầu ra giám sát vị trí cửa PK
7 0VUB Điện áp hoạt động điện tử, 0 V DC BU
số 8 IMM Điện áp hoạt động điện từ, 0 V DC RD