8700  SERIES Mass Flow Controllers Kofloc Vietnam

8700 SERIES Mass Flow Controllers Koflac Vietnam

mass flow controller Archives | First General Technology Co., Ltd.
 
Thông số kỹ thuật:
 

■Khí áp dụng:N₂,Air,H₂,He,Ar,O₂,CO₂, v.v.
■Phạm vi lưu lượng:10SCCM~100SLM
■Độ chính xác:±1~1.5%FS

  • Có khả năng cung cấp phạm vi lưu lượng rộng từ FS10SCCM đến FS100SLM bằng chuyển đổi N₂.
  • Hoạt động dễ dàng với màn hình.

・Chỉ báo lưu lượng tức thời và tổng cộng.
・Cài đặt cảnh báo.

  • Giao tiếp RS485.
  • Tín hiệu đầu vào/đầu ra 0-5VDC (có thể chuyển đổi 4-20mA).
  • CN