Van điều khiển dòng chảy 2412 SERIES Kofloc Vietnam

Flow Control Valves 2412 SERIES Kofloc Vietnam

Thông số kỹ thuật:

■Chất lỏng:
Khí N₂,Không khí,H₂,He,Ar,O₂,CO₂, v.v.
H₂O lỏng
■Phạm vi lưu lượng:
Khí 5mL/phút~100L/phút(Không khí ở 20oC DP:0,1MPa)
Chất lỏng 5mL/phút~2L/ min(H₂O ở 20oC DP*:0,1MPa )
*DP có nghĩa là Điều kiện chênh lệch áp suất vận hành.

  • Kiểm soát ổn định dòng chảy phút có sẵn.
  • Hiệu suất kiểm soát vượt trội trong cấu trúc không quay.
  • Nhiều loại kim phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.