HFM-200W/LS Kofloc

■Khí áp dụng:N₂,Air,H₂,He,Ar,O₂,CO₂, v.v.
■Phạm vi lưu lượng:1500~15000SLM
■Độ chính xác:±3~5%FS

  • Kiểm soát các luồng lớn có sẵn lên tới FS15.000SLM bằng chuyển đổi N₂.