Đồng hồ đo lưu lượng chất lỏng FML-500 Kofloc 

Flow Meters for Liquid series FML-500 Kofloc Vietnam

 

Thông tin sản phẩm:

Chất lỏng:Nước, nước tinh khiết
■Phạm vi dòng chảy:Chất lỏng 5L/phút
■Độ chính xác:±30mL/phút~±1.5%FS

  • Phần bị ướt PFA mới.
  • Thiết kế thẳng không có vật cản bên trong ống.