Van điều khiển dòng chảy KAFV-100 SERIES Kofloc Vietnam

KAFV-100 SERIES Kofloc Vietnam

Thông số:

Chất lỏng áp dụng: Nước tinh khiết, Dung dịch hóa học, Khí ăn mòn, v.v.

  • Cấu trúc hàn đặc biệt giúp loại bỏ ô nhiễm và rò rỉ còn sót lại.
  • Vật liệu của các bộ phận bị ướt PTFE.
  • Mất áp suất thấp và thiết kế nhỏ gọn.
  • Phạm vi tốc độ dòng chảy (H₂O): 0 ~ 4L/phút