Van điều chỉnh áp suất 6610 Kofloc Việt Nam

Van điều chỉnh áp suất được chia thành van giảm áp và van ngược áp. Van giảm áp là van điều chỉnh làm cho áp suất phía thứ cấp không đổi khi áp suất ở phía sơ cấp thay đổi và được sử dụng ở giai đoạn đầu của hệ thống nói chung. Trong khi đó, van ngược áp được sử dụng để giữ cho áp suất phía sơ cấp không đổi bằng cách giải phóng áp suất phía sơ cấp khi nó vượt quá giá trị cài đặt.

Van điều chỉnh áp suất

LIST SẢN PHẨM

MODEL 2600-PPS SERIES
MODEL 3000 SERIES
MODEL 6600 SERIES
MODEL 6700 SERIES
MODEL 6610
MODEL 6800 SERIES
MODEL FML-300 SERIES
MODEL FM01 SERIES
MODEL FM31 SERIES